Adaptační kurz 6. třídy

Autor: | Posted on: Září 25, 2016

V termínu od 15. 9. – 16. 9. 2016 se konal adaptační kurz žáků 6. třídy pořádaný v Čekyni u Přerova. Cílem tohoto pobytu bylo seznámení se s nově příchozími žáky, stmelení kolektivu a ucelení vztahů.Ihned po příjezdu měli žáci zajištěný program Sdružením D, které se zaměřuje na kooperaci třídy, osobnostní růst a sociální rozvoj. Celý den žáci plnili úkoly s cílem přispět k vzájemnému poznání spolužáků. Největší úspěch mělo  přelézání mostu vytvořeného z prkýnek, které žáci drželi ve dvojicích. Další hrou bylo sestavení cesty ke „kouzelné vodě“, kde byla zapotřebí vzájemná spolupráce a komunikace  celé třídy. Den byl zakončen společným sepsáním Listiny zásad, jak by se k sobě měli žáci chovat. Děti byly s celým programem spokojeny a chtěly by jezdit na adaptační kurz každý rok. 🙂

[Not a valid template]