Atletické závody I. stupně 2019

Autor: | Posted on: Červen 28, 2019

V pondělí 24. června 2019 proběhla tradiční atletická soutěž žáků 1. stupně. Atletického trojboje se zúčastnili nejenom žáci naší školy, ale byli pozváni i sportovci z Daskabátu a z Doloplaz.

Soutěžilo se ve skoku dalekém, běhu na 60m a hodu kriketovým míčkem. Jako doplňkové soutěže jsme letos zařadili opičí dráhu, vybíjenou, skok v pytli a skok z místa. Všichni soutěžící bojovali srdnatě a nejlepší pak mohli vystoupit i na stupně vítězů, kde získali diplom a věcné ceny, které věnoval náš každoroční sponzor pan Vladimír Koš. Poděkování zaslouží žáci devátého ročníku za přípravu soutěže a práci rozhodčích.