Den otevřených dveří

Autor: | Posted on: Duben 10, 2019

Ve středu 20. března 2019 jsme přivítali nejen žáky, ale i jejich rodiče a prarodiče na tzv. Dni otevřených dveří. Naše škola je otevřená… Je otevřená rozličným výukovým metodám, novým technologiím a pomůckám, projektům, modernímu vybavení. Je však také otevřená lidsky a lidem.

Do jeho přípravy a realizace se zapojili všichni učitelé a vychovatelé naší školy. Na jednotlivých stanovištích prezentovali nejen vyučovací předměty své aprobace, ale například také svou kreativitu, dovednosti, zájmy, způsoby práce s dětmi i moderními pomůckami.

Pokud jste „u toho“ nebyli, snad nasajete alespoň trochu z příjemné a tvůrčí atmosféry prostřednictvím následující fotoreportáže.

Autor článku: Michaela Janotová