Den učitelů

Autor: | Posted on: Duben 2, 2024

Den učitelů ve znamení střídání generací

Den učitelů ve Velkém Ujezdě proběhl ve velkém stylu a navazující akce se protáhly hned na dva dny. První den patřil tradičně setkání s bývalými pedagogy, kteří za sebou nechali velký kus poctivé práce. Nová generace učitelů tak má rozhodně na co navazovat. Doba se sice změnila, ale kantorská touha, něco dětem předat a připravit je pro život, totiž zůstává stále stejná. Jaké to je být učitelem si hned na druhý den vyzkoušeli naši deváťáci, kteří pedagogy zastoupili na prvním stupni. Výuka jim šla překvapivě dobře a tak si rozhodně zasloužili potlesk nejenom od přihlížejících učitelů, ale především od svých malých spolužáků. Zdá se, že o další generaci tak nemusíme mít žádné obavy.

Mgr. Vojtěch Sláma