DEN ZVÍŘAT

Autor: | Posted on: Říjen 5, 2020

Den zvířat jsme si i letos připomněli na naší škole tradiční výstavou výtvarných prací, která oživuje propojovací chodbu. V tomto školním roce jsme tvořili na téma Medvědi.

Pěkné práce vznikly malbou, kresbou, prostorová dílka pak prací s papírem i jiným materiálem. Do akce se mohly zapojit všechny třídy.