Fyzikálně chemická exkurze v Přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně

Autor: | Posted on: Říjen 7, 2019

Ve středu 2.10.2019 proběhla v katastru obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk fyzikálně chemická exkurze. Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně navštívili žáci 8. a 9. ročníku pod vedením paní učitelek M. Gronichové a M. Hausnerové. V přednáškovém sále jsme se dozvěděli, jaké funkce plní tato elektrárna v elektrizační soustavě, o výstavbě a provozu elektrárny a shlédli dokumentární film. Po prohlídce kaverny v podzemí jsme autobusem vyjeli na horní nádrž, kterou jsme i přes nepřízeň počasí celou obešli. Návštěvou elektrárny si žáci ucelili poznatky o výrobě elektrické energie.