Informace k otevření školy 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně

Autor: | Posted on: Květen 6, 2020

Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravím ze školy a rád bych Vám poděkoval za spolupráci v nelehké situaci.
Na základě vládního usnesení č. 491 Vám sděluji, že od 25. 5. 2020 mají Vaše děti možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit ve škole. Abychom mohli vše připravit, žádám Vás o vyjádření zájmu o vzdělávací aktivity.


Abyste se mohli rozhodnout, posílám Vám následující informace:

  1. Škola bude otevřena od 6.55 do 15.30.
  2. Oběd bude zajištěn.
  3. Žáci budou rozděleni do skupinek maximálně po 15 žácích.
  4. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. 
  5. Cílem dopolední části bude práce na stejných úkolech, které vyučující budou zadávat i pro vzdělávání na dálku. Odpolední část bude zájmová, odpočinková. Můžete se rozhodnout, jestli se dítě odpolední části zúčastní, případně si své dítě vyzvednete po skončení dopolední části mezi  11 a 12 hodinou (bude upřesněno opět podle rozpisu).
  6. Během pohybu ve společných prostorách budou žáci i zaměstnanci nosit roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  7. O povinnosti mít roušku ve třídě rozhodne vyučující podle potřeby.
  8. Do školy nebude vpuštěn nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nebo známých příznaků COVID-19.
  9. Při prvním vstupu do školy předloží žák prohlášení podepsané zákonným zástupcem (písemné seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) Prohlášení si můžete stáhnout zdePokud zákonný zástupce dokument nepodepíše, nebude žák do školy vpuštěn. Pokud si Prohlášení nemůžete vytisknout,  je možné si ho vyzvednout v prostoru šaten školy denně od 7.00 do 14.00 do 14. 5. 2020.
  10. Při jakékoliv změně situace nebo zdravotního stavu nás prosím neprodleně informujte. Děkujeme za pochopení.

Žádám o vyjádření Vašeho zájmu o zařazení Vašeho dítěte do vzdělávacích aktivit
do 18.5. 2020, včetně uvedení účasti čí neúčasti na odpoledních aktivitách.

Jakmile budeme znát počet přihlášených žáků, sestavíme harmonogram výuky a obědů a včas Vám podáme veškeré důležité informace včetně hygienických opatřeních, vyzvedávání
a omlouvání žáků.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Petr Konečný

Prohlášení ke stažení