Pravěk

Autor: | Posted on: Únor 16, 2022

PRAVĚK

V úterý 15. 2. 2022 navštívila třída 4.A v rámci předmětu vlastivěda, tématu PRAVĚK, paní Veroniku Šmatlákovou, která pracuje jako konzervátor Archeologického ústavu Brno.

Konzervátor – úřední ochránce starých památek

Paní Šmatláková seznámila žáky s náplní své práce, která spočívá ve zpracování nalezených archeologických předmětů pro AÚB. Např. čištění střepů, lepení střepů v nádoby, třídění archeologického materiálu atd. Takto zpracovaný archeologický materiál můžeme vidět na výstavách.

Žáci sami měli možnost si vyzkoušet třídit materiál na keramický, kosterní, kameny, zuby.

Paní Šmatlákové moc děkujeme a celému jejímu týmu přejeme spoustu dalších zajímavých nálezů.