Projekt Edison

Autor: | Posted on: Listopad 20, 2017

V týdnu od 2. 10. do 8. 10. 2017 naši školu navštívilo pět vysokoškolských studentů (stážistů) z různých zemí světa. Tito mladí lidé prezentovali svou zemi, vedli diskuze se žáky, představovali národní jídla, zvyky, kulturu, hráli hry, a to vše v anglickém jazyce. Díky těmto aktivitám dochází k oživení výuky a k motivaci žáků ve výuce hlavně anglického jazyka. Tento projekt se na naší škole uskutečnil již potřetí a u žáků se setkává s čím dál větší oblibou.

Edison je vzdělávací projekt s celonárodní působností, snažící se o podporu multikulturního vzdělávání mladých lidí. Je zaměřený na žáky základních a středních škol jako na budoucí generaci naší společnosti.

Cílem projektu je poznávání kulturních rozdílů, smazávání předsudků, motivace českých žáků a studentů k cestování a studiu angličtiny. Prostřednictvím poznání lidí různých kultur, jejich chování a jinému pohledu na svět pak mladí mohou přispět k řešení aktuálních problémů dnešního světa.

Hlavním přínosem pro žáky je, že nacházejí blízkého člověka, budují si síť kontaktů po celém světě a rozpoznávají tak relativní blízkost různých zemí či regionů, čímž se jim otevírají možnosti pro budoucí cestování.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.

Realizaci projektu zajišťuje studentská organizace AIESEC, http://aiesec.cz

IMG_0554IMG_0557IMG_0560IMG_0565IMG_0566IMG_0567IMG_0571IMG_0574IMG_0589IMG_0590IMG_0593