Qiido – chytré hlavičky

Autor: | Posted on: Květen 31, 2017

Vážení rodiče, příznivci vzdělávání,

naše škola se zapojila do vzdělávacího cyklu zaměřeného na podporu a rozvoj nadaných dětí s důrazem na logické a kritické myšlení, paměť, slovní zásobu, objevování nových poznatků a získávání vědomostí. Společností Qiido, která se rozvojem dětí intenzivně zabývá,  jsme byli požádáni o šíření informace vedoucí k podpoře tvorby pracovních listů. Při rozkliknutí odkazu se dozvíte bližší porobnosti a budete mít možnost tyto aktivity podpořit.

https://www.hithit.com/cs/project/3531/rozvijeni-chytrych-hlavicek-s-pracovnimi-listy-qiido