Střípky z EVVO

Autor: | Posted on: Prosinec 7, 2018

Kromě již dříve zmiňované akce Lesní pedagogiky vznikla v propojovací chodbě k Mezinárodnímu dni zvířat výstavka na téma „Jak vidíme hlemýždě“. Splnili jsme úkol v projektu Recyklohraní, který se týkal

tvorby reklamy na třídění baterií a elektra.  Pod hlavičkou SRPŠ a ve spolupráci s LS Velký Újezd proběhl sběr kaštanů a žaludů. Průběžně třídíme odpad, sbíráme vršky, baterie, elektroodpad a vysloužilé tonery. Nyní se plánuje realizace zimního přikrmování ptactva v blízké lokalitě u naší školní budovy.