Uzavření škol – distanční výuka

Autor: | Posted on: Říjen 16, 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Naši učitelé jsou připraveni, tuto pro žáky a jejich rodiče těžkou situaci, zvládnout. Věřím, že se nám podaří zajistit kvalitní dálkovou výuku, dostatečně motivovat a citlivě dávkovat probírané učivo tak, aby je žáci doma zvládli. Hlavním informačním systémem nadále zůstává EDOOKIT. Pro samotnou výuku budeme dále ve velké míře využívat platformu TEAMS. Dálková výuka je povinná a žáci, kteří se ji nebudou moci zúčastnit z důvodu nemoci, musí být řádně omluveni. Pevně věřím, že se nám společné dílo bude dařit.

S přáním pohody a pevného zdraví

Petr Konečný, ředitel školy