Včely a včelařství

Autor: | Posted on: Červen 22, 2022

Projektový den Včely a včelařství navazoval na výukové téma bezobratlí. Hlavním zástupcem byla včela medonosná, proto jsme se s žáky rozhodli zjistit více o tomto užitečném hmyzu a navštívili jsme pana včelaře Mgr. Jakuba Hadama. Pan Hadam je majitelem 24 včelstev.

Na začátku návštěvy vysvětlil pan Hadam žákům důležitost včel pro člověka a planetu, vysvětlil, jak včely pracují, jak jsou jejich role rozděleny, jak společenstvo funguje.

V průběhu dopoledne si mohli žáci vyzkoušet složit a rozložit úl, vyzkoušeli si, jak se med stáčí na stroji zvaném medomet. Jak naše návštěva probíhala se můžete podívat ve školní fotogalerii.