Obnovení provozu mateřské školy

Autor: | Posted on: Květen 12, 2020

Vážení rodiče,

dne 25. 5. 2020 bude obnoven provoz mateřské školy. Níže najdete důležité podrobnější informace ohledně otevření a provozu, a především dvě anketní otázky týkající se docházky Vašich dětí.

Než se mateřská škola otevře, máte možnost vyzvedávat si věci, které měly děti v šatních skříňkách, denně mezi 8. – 12. hodinou (jindy po předchozí dohodě).

Zde jsou důležité informace ke znovuobnovenému provozu:

– provoz bude obnoven v plném rozsahu

– změna se týká pouze příchodu do mateřské školy a vyzvedávání dětí – děti se nemohou scházet v jedné třídě, tudíž půjdou hned ráno do své kmenové třídy a vyzvedávat si je budete taktéž v kmenové třídě (případně na zahrádce)

zde najdete „Čestné prohlášení“, které je nutné vyplnit, podepsat a odevzdat učitelce při vstupu Vašeho dítěte do školky – bez tohoto prohlášení nemůžeme vaše dítě přijmout (kdo nemá možnost si toto prohlášení vytisknout, bude ráno k dispozici u vchodů do školky)

– připomínám, že nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům nemoci COVID-19 nesmí do školky vstoupit, pokud je Vaše dítě alergik a projevy alergie jsou podobné projevům COVID-19, zajistěte si  prosím vyjádření alergologa

– při příchodu do mateřské školy prosím dodržujte vládou dané rozestupy 2m

– u vchodových dveří bude připraven zásobník s dezinfekcí – prosíme o dezinfekci Vašich rukou

– pokusíme se zajistit, aby se Vás v šatně nesešlo najednou příliš mnoho, ale i tak prosíme o trpělivost a shovívavost než všechno tzv. vychytáme

– děti budou do tříd vcházet skrz umyvárnu, kde si pod dohledem pečlivě umyjí ruce a osuší do papírových ručníků

– omlouváme se, ale minimálně do prázdnin nebude dětem umožněno čistit si po obědě zoubky – nejsme schopny zajistit bezpečné hygienické podmínky (přinesené zubní pasty si samozřejmě můžete vzít zpět domů)

– Vašim dětem odpadla povinnost nosit roušky, přesto Vás prosím, abyste jim s sebou alespoň jednu roušku do sáčku do skříňky dali pro případ náhlé potřeby (podezření na onemocnění dětí nebo personálu)

– ani paní učitelky nemusejí v mateřské škole nosit roušky, nicméně se pro ochranu Vašich dětí i svoji domluvily, že budou nosit roušku a pravděpodobně i ochranný štít (je pravděpodobné, že během týdne až 14 dnů ochranné pomůcky odloží)

– děti budou ve stálých skupinách, na zahradě se budou střídat – tj. minimálně (víceméně vůbec) se budou potkávat se svými kamarády z jiných tříd

– budeme se snažit být s dětmi co nejčastěji na školkové zahradě, proto jim do školky dávejte na ven oblečení, u kterého Vám nebude vadit, že se vyválí v trávě nebo budou pracovat v pískovišti; samozřejmě budou potřebovat i oblečení do třídy (jako tradičně)

– prosím, přineste dětem novou lahev na pití na zahrádku – ty stávající ležely zavřené v boxu víc jak měsíc. Sice byly vypláchnuté, ale… 

 

Nyní informace stran úklidu a dalších hygienických opatření:

– samozřejmostí je časté větrání ve třídách

– samozřejmostí je používání jednorázových rukavic při vydávání příborů a stravy

– všechny povrchy v mateřské škole budou pravidelně nejméně jednou za den ošetřeny dezinfekčními prostředky, frekventovaná místa (kliky, vypínače, madla…) i několikrát za den

– všechny použité pomůcky a hračky budou každý den dezinfikovány

– použité nádobí bude kromě mycího prostředku dezinfikováno v myčce díky vysoké teplotě při mytí nádobí

Řídíme se pokyny, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Abychom co nejlépe ochránili zdraví Vašich dětí a dostáli pokynům vydaným MŠMT, prosím Vás o spolupráci.

Na e-mail dostalova@skolavelkyujezd.cz mi prosím co nejdříve napište:

1) zda bude nebo nebude Vaše dítě od 25. 5. docházet do mateřské školy

2) pokud bude Vaše dítě do MŠ docházet, napište prosím orientační každodenní čas příchodu do MŠ (ať známe nejfrekventovanější časy), případně, zda budete Vaše dítě vyzvedávat po obědě nebo později

 

Vím, že jsem Vás zahltila informacemi, je to však bohužel nutnost.

Pokud byste měli dotazy, prosím, ptejte se. 

Děkuji za Vaši spolupráci a vstřícnost

 

Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy přeji hezké dny 

 

Vendula Dostálová