Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Autor: | Posted on: Březen 27, 2020

Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy v měsíci březnu 2020 stanovil ředitel školy výši úplaty za tento měsíc na 175 Kč.
(v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon)
a vyhláškou č. 14/2005, vyhláškou 43/2006 Sb. a 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání)