Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Autor: | Posted on: Duben 8, 2020

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy ve Velkém Újezdě bude na základě opatření vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy probíhat bez přítomnosti dětí přednostně korespondenční cestou. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou nebo do schránky na budově mateřské školy
  4. osobní podání – pouze po předchozí dohodě s vedoucí učitelkou MŠ

Níže uvedené dokumenty je možné doručit od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Dokumenty potřebné k přijetí do MŠ:

  1. žádost o přijetí zde
  2. prostá kopie rodného listu dítěte
  3. prohlášení (zahrnuto na Žádosti o přijetí) o řádném očkování dítěte. (Pokud dítě nebylo řádně očkováno, musí zákonný zástupce doložit lékařským potvrzením dětského praktického lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)
  4. prostá kopie očkovacího průkazu

Doplňující informace naleznete pod těmito odkazy: info a kritéria