Den Země

Autor: | Posted on: Květen 10, 2018

V dubnu se děti z I. oddělení školní družiny  společně s praktikantkou zabývaly  tématem přírody: Rozvíjíme vztah k přírodě a učíme se ji chránit. Jako úvod do tématu studentce posloužil poslech z knihy Krysáci, na základě kterého pak studentka s dětmi hovořila co je to černá skládka, kde často bývá. Hovořila o vodě, o materiálech, o třídění odpadů a i o následné recyklaci. Studentka přiblížila téma ochrany přírody po všech stránkách činností, které se dají v naší školní družině uskutečnit. Děti skupinově vytvářely papírovou koláž – Kontejnery plné odpadu. Zahrály si didaktické hry: Dotkni se skla, papíru plastu…, Na molekuly, Odpadkový mišmaš, Ztracená planeta. Zahrály si i pohybové hry: Popeláři a odpadky, Oheň, voda, blesk, Ukliď si nepořádek. Při pobytu venku tvořily frotáž z přírodnin, lepily přírodniny na čtvrtku papíru – Vytvoř si svou planetu. Otiskovaly nafouknutý balónek na kulatý papírový tácek – Zeměkoule. Využily odpadového materiálu (plastový kelímek a korková zátka) k výrobě hračky – hip, hop kelímek. Poslech příběhu O kapičce Karličce vedl děti k vytvoření myšlenkové mapy O vodě. Naučily se píseň Tři citronky, ve které je téma voda – moře. A poté i píseň Holka modrooká, ve které při zpěvu zaměňovaly samohlásky. Pestrost nápadů a činností studentky strhávala děti ještě k většímu zájmu a dané téma a i k hlubšímu zamyšlení se nad tématem.