Drakiáda 2019

Autor: | Posted on: Listopad 3, 2019

Letošní krásný podzim přál venkovním aktivitám, a jelikož k podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků, uspořádala všechna oddělení ŠD drakiádu.Drakiáda probíhala na školním hřišti, kde děti vypustily své draky k oblakům. Všem čtyřem výpravám počasí přálo, foukal příjemný podzimní vítr, a občas na nás vykouklo i sluníčko. Během chvilky se tak ve vzduchu ocitlo mnoho draků různých tvarů i barev. Někteří zpočátku se svým drakem bojovali, nakonec se ale všichni projevili jako zkušení krotitelé a své draky ovládali s naprostou lehkostí, jak můžete sami vidět z fotografií. Všechny děti byly za svou účast a snahu odměněny sladkou odměnou a medailí.