Počasí a vítr

Autor: | Posted on: Listopad 21, 2018

Se studentkou, která u nás ve školní družině vykonávala v měsíci říjnu praxi, si děti povídaly o větru a počasí. Říkaly si o tom, jak vítr pomáhá a také někdy škodí. Na základě vyprávění děti sestrojily větrnou elektrárnu a větrný mlýn ze stavebnice Cheva . Pastelkami kreslily vichřice a tornáda, jak dokáží lidem škodit.  Vystříhaly a slepily kalendář přírody v podobě hodin, na kterém denně ukazovaly jaké počasí je. Děti si zahrály dramatický celek na základě povídky Kamarádi – déšť, vítr a mrak. Naučily se rozvernou písničku Škudibítr, ke které vymyslely pohyb a doprovod na Orffovy nástroje.  Naučily se i několik pohybových her: Vítr a mraky, Povětrnostní podmínky. Vánek, vítr, vichřice. Děti zaujala i Kimova hra s lístečky o počasí. Na závěr tématu studentka společně s dětmi vytvořila Podzimní vílu na stěně na chodbě. Šaty měla vyzdobené listy, které byly vytvořené provázkovou technikou.

123456789101112131415161718192021