Pouštění draků

Autor: | Posted on: Listopad 26, 2017

Ve středu 11. října 2017 jsme se rozhodli ve ŠD, že půjdeme postupně po jednotlivých odděleních pouštět draky na školní hřiště. Děti si draky donesly z domova  a děti ze III. oddělení si je vyrobily samy v ŠD. Jen jsme s obavami sledovali celé dopoledne počasí, jestli nezačne pršet. Ani slabý vítr a sluníčko schované za mraky však děti neodradily. Jejich nadšení a úsilí bylo tak veliké, že se vše zdařilo a draci vzlétli. Všechny děti byly za své výkony odměněny medailí, drobným dárkem i sladkostí. Ve třídách na ně čekal horký čaj na zahřátí a relaxační hudba na odpočinek.