Sněhová královna

Autor: | Posted on: Únor 19, 2019

Celý měsíc leden a část února jsme pracovaly v I. odd. ŠD s pohádkou H. Ch. Andersena Sněhová královna. Děti vyslechly úvod pohádky o čarodějovi, jeho učních a kouzelném zrcadle. Na základě poslechu četby děti ztvárňovaly výtvarně zlo, jež rozsévali po světě čarodějovi učni. Vše bylo ještě umocněno poslechem části hudby K. Orffa  Carmina Burana. Přálo nám i počasí. Při pobytu venku děti nejen bobovaly, jezdily na lopatách, hrály si na sněhu, ale i pozorovaly třpytící se sníh na slunci
a i jednotlivé krystalky ledu. O to se dětem potom lépe pracovalo, když vytvářely vločky různými technikami (zapouštění tuše do klovatiny a zdobené stříbřenkou, skládání harmoniky a následné vystřihování, sestavování a lepení barevných trojúhelníků). Ze všech „sněhových vloček“ jsme potom vytvořily ve třídě dokonalou iluzi ledového království. Chlapci ještě postavili zámek sněhové královny z velkých kostek a děvčata se pustila do kresby zimní krajiny a některá nakreslila ještě  znovu i zámek. Na stěnu chodby jsme sestavily sněhovou královnu, jak se vznáší a cestuje tam, kde je potřeba krajinu pokrýt sněhem a ledem. Na závěr tématu byla vyhlášena soutěž O nejkrásnější sněhovou královnu, které se zúčastnily všechny děti z oddělení. Bylo velice těžké vybrat tu nejkrásnější, ale to už jsme nechaly na rodičích, spolužácích a učitelích, které jsme přizvaly, aby ohodnotili ty nejlepší.


«