Ředitel:

Zástupkyně ředitele:

Třídní učitelé:

Výchovný poradce:

Metodik prevence:

Další vyučující:

Pedagogický asistent:

Školní psycholožka:

Vychovatelky ŠD:

Hospodářka:

Provozní zaměstnanci:

  • Jiří Bednařík 
  • Miroslava Jurincová 
  • Ilona Modlitbová 
  • Romana Frydryšková