Tři králové

Autor: | Posted on: Leden 17, 2022

Děti z první třídy se seznámily s legendou O třech králích a betlémské hvězdě. Potom jsme si již jen hrály. Děti chodily rovně jako králové, předávaly si dary pro Ježíška v řadě vedle sebe, na chodbě si děti vytvořily a zdolaly překážkovou dráhu jako znázornění těžké cesty králů do Betléma. Vyrobily si královskou korunu a v hudebně pohybové hře hledaly trojice králů K+M+B. Skupina děvčat vytvořila papírovou koláž na téma Betlémská hvězda a Tři krále. Všechny děti splnily úkol při počítání penízků v pracovním listě. A v pátek si děti vyslechly příběh z knihy Chaloupka na vršku, jak to bylo za dob našich prababiček, kdy se ještě na Tři krále chodilo koledovat od chalupy k chalupě. Pověděly jsme si i o tom, jak to je v dnešní době. Někdo věděl, někdo nevěděl.