Den Země

Datum: 10.05.2018 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

V dubnu se děti z I. oddělení školní družiny  společně s praktikantkou zabývaly  tématem přírody: Rozvíjíme vztah k přírodě a učíme se ji chránit. Jako úvod do tématu studentce posloužil poslech z knihy Krysáci, na základě kterého pak studentka s dětmi hovořila co je to černá skládka, kde často bývá. Hovořila o vodě, o materiálech, o třídění odpadů a i o následné recyklaci. Studentka přiblížila téma ochrany přírody po všech stránkách činností, které se dají v naší školní družině uskutečnit. Děti skupinově vytvářely papírovou koláž – Kontejnery plné odpadu. Zahrály si didaktické hry: Dotkni se skla, papíru plastu…, Na molekuly, Odpadkový mišmaš, Ztracená planeta. Zahrály si i pohybové hry: Popeláři a odpadky, Oheň, voda, blesk, Ukliď si nepořádek. Při pobytu venku tvořily frotáž z přírodnin, lepily přírodniny na čtvrtku papíru – Vytvoř si svou planetu. Otiskovaly nafouknutý balónek na kulatý papírový tácek – Zeměkoule. Využily odpadového materiálu (plastový kelímek a korková zátka) k výrobě hračky – hip, hop kelímek. Poslech příběhu O kapičce Karličce vedl děti k vytvoření myšlenkové mapy O vodě. Naučily se píseň Tři citronky, ve které je téma voda – moře. A poté i píseň Holka modrooká, ve které při zpěvu zaměňovaly samohlásky. Pestrost nápadů a činností studentky strhávala děti ještě k většímu zájmu a dané téma a i k hlubšímu zamyšlení se nad tématem. Více…


Maškarní olympijský karneval

Datum: 15.03.2018 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

Po úvodním reji masek vystoupila skupina roztleskávaček s kratičkým vystoupením, které přispělo k naladění správné atmosféry. Více…


Zimní olympijské hry

Datum: 15.03.2018 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

Celý měsíc únor jsme žili zimními olympijskými hrami. Více…


Zima a Vánoce

Datum: 15.03.2018 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

Letošní zima si s námi pohrává od samého začátku. Více…


Tvořivý podzim 2017

Datum: 14.03.2018 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

Je to úžasné, jak nám každé roční období nabízí spoustu krásy nejen venku v přírodě, ale také nás inspiruje k vyrábění nádherných podzimních dekorací. Více…


Praxe studentky

Datum: 26.11.2017 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

Druhá polovina praxe studentky SPgŠ byla věnována Zdravé výživě a  poznávání ovoce a zeleniny. Více…


Pouštění draků

Datum: 26.11.2017 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

Ve středu 11. října 2017 jsme se rozhodli ve ŠD, že půjdeme postupně po jednotlivých odděleních pouštět draky na školní hřiště. Více…


Vítr

Datum: 26.11.2017 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

V I. oddělění ŠD absolvovala měsíční praxi studentka SPgŠ Přerov Oleksandra Kuzhel . Více…


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY dne 4. září 2017

Datum: 28.08.2017 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

Školní družina je dne 4. září 2017 otevřená do 14,00 hodin.


Paralympiáda

Datum: 27.06.2017 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

Jak velmi těžký je život s nějakým zdravotním omezením nebo handicapem, o tom se přesvědčily děti během června ve II. oddělení ŠD při „Paralympiádě“. Více…