Den na tajuplném ostrově

Autor: | Posted on: Květen 9, 2019

Měsíc únor jsme celý věnovali četbě knihy Robinson Crusoe na Ostrově zvířátek, která byla napsána podle stejnojmenného filmu. Tento film jsme také po přečtení knihy shlédli. Tato kniha nás inspirovala k tvorbě vlastního ostrova.  Společně jsme pro ostrov vybrali jméno a vytvořili jsme Abecedu = písmo tohoto ostrova. Postupně jsme do třídy vytvořili palmy, papoušky, opičky, sluníčko s mráčky a mořské živočichy. Pirátskou truhlu pro poklad jsme ozdobili společně se čtvrtým oddělením a čtvrté oddělení vyrobilo pirátskou loď.

              Na závěr byl pro žáky připraven před jarními prázdninami Den Tajuplného ostrova plného pirátů, který ukončil a zároveň shrnul naše měsíční snažení. V ten den bylo pro žáky připraveno 5 stanovišť – Pirátská dráha, Lovení perel, Mořské vlny, Hledání pokladu, Vzkaz v láhvi – za tyto stanoviště byli žáci odměňováni mincemi. Po splnění disciplín byli odměněni žáci, kteří měli masky pitím a sladkostí. Po sečtení hodnot mincí, které žáci získali za splněné disciplíny, si mohli v obchůdku nakoupit různé odměny (slizy, sponky do vlasů, pastelky, puzzle na vybarvení a další).