Zasaď si svůj strom, aneb obnovme společně naše lesy

Autor: | Posted on: Květen 28, 2019

Dne 16.5. 2019 proběhla akce IV. Oddělení školní družiny ,,Zasaď si svůj strom, aneb obnovme společně naše lesy“.  Akce byla pořádána pod záštitou Lesní správy Velký Újezd v čele s panem správcem Ing. Palánkem. Děti si mohly poslechnout zajímavou besedu o lesním hospodaření , o problémech s kůrovcem a kalamitou jím spojenou. V neposlední řadě se naučily počítat stáří stromů a pochopily, proč je důležité sbírat a třídit odpad.

Každý pak měl možnost zasadit si na předpřipravené pasece svůj stromek. Buky děti sadily pod motyku nebo štycharem. Celkem jsme zasadili přes 100 buků. Za svou snahu byly děti odměněny věcnou upomínkou a hřejivým pocitem, že pro obnovu našich lesů přispěli svou prací právě oni.