Putování s Malým princem

Autor: | Posted on: Červen 7, 2019

30. května 2019 ve II. oddělení školní družiny proběhl projektový den inspirován knihou „Malý princ“realizovaný v malé tělocvičně.

Projektovému dni samozřejmě předcházelo podrobné seznámení s touto knihou, které jsme doplnili malbou „Malého prince“ a rozluštěním zakódované květinové zprávy z příběhu – „To nejdůležitější je neviditelné“. Příprava na projektový den pokračovala společnými rozhovory o potřebné péči k jeho růži, zapamatováním si, co nejvíce podrobností o obrázku planety krále, skládáním origami lišky, puzzle „Malého prince“ a konstruktivními hrami s legem při tvorbě letadla ztroskotaného na poušti, vykreslováním růže, hor a hvězdiček.

Projektový den „Putování s Malým princem“ začal milou návštěvou paní Tošenovské Aleny (knihovnicí    z městyse Velký Újezd), která představovala pilota ztroskotaného na poušti. Její poutavé čtení úryvků     z knížky za doprovodu relaxační hudby děti dokonale vtáhlo do děje a mohlo přijít na řadu plnění jednotlivých disciplín. Chytání princovy rozmarné malé růže s lanem, rozcvičky na gymballech představující maličké planetky, překonávání překážek na cestě vesmírem (návštěva planety lampáře       s pomyslnou svíčkou i planet opilce, krále, domýšlivce a zeměpisce).

Po splnění všech úkolů následovala kresba vesmírné pouti pomocí pastelek a fixů. Nakonec došlo i           na předání symbolické růže dětmi jako velké poděkování paní knihovnici za příjemně strávené odpoledne     v její přítomnosti. Děti byly také odměněny odznáčky a samolepkami hvězdiček, kulatými čokoládovými oplatky a ovocnými lízátky. Projektový den byl zakončen sledováním příběhu „Malého prince“, při němž děti postupně odcházely ze školní družiny naplněny poznáním, že se mnohému naučily a radostí z toho, co samy dokázaly a zvládly.