Koťátka

Kocicka_logo

Třídu Koťátek navštěvuje v současné době 25 dětí. Pro některé děti první kapitola, pro jiné druhá kapitola života v mateřské škole. Část dětí již naši mateřskou školu navštěvovala (v Broučkové či Koťátkové třídě), další přichází poprvé. Je potřeba pomoci nově příchozím dětem, usnadnit jim adaptaci a stmelit třídu. Starší děti, které mají již za sebou úspěšnou adaptaci, vytvořené základní návyky a získané dovednosti, pomáhají nováčkům. Cílem pedagogických činností  je nabídnout získávání základů klíčových kompetencí, které jsou velmi důležité pro budoucí život dětí. Paní učitelky umožňují dětem v řízených i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti. Podporují jejich zvídavost, individualitu a socializaci. Další kapitola děti čeká v Motýlkové třídě, kde se připravují na vstup do základní školy.

 

V KOŤÁTKOVÉ TŘÍDĚ

My jsme hodné dětičky

z Koťátkové třídy,

zpíváme si písničky,

to se nám moc líbí.

Učíme se spoustu věcí,

malujeme kytičky,

a když pro nás přijde máma,

nechceme ze školičky.

V Koťátkové třídě se o děti starají:

 •  třídní učitelka – Mgr. Klára Pospíšilová
  Má šestiletou praxi  s dětmi předškolního věku. V práci se snaží o vytvoření kamarádského prostředí, do kterého se děti rády vrací. Snaží se vytvářet činnosti dětem blízké a příjemné. Ve volném čase se nejraději věnuje rodině a kreativní tvorbě. Její práce se řídí mottem: Děti mají schopnost vnímat daleko citlivěji než dospělí a hlavně jejich cit není svázán žádnými zkušenostmi. Je proto naší úlohou, aby první zkušenosti byly jak možno hodnotné“.

 

 • třídní učitelka – Mgr. Vladimíra Schneiderová
  Má dvouletou praxi s dětmi předškolního věku. V práci by chtěla spoluvytvářet přátelské a tvořivé prostředí pro jednotlivé děti i celý dětský kolektiv. Její práce se řídí mottem: ,,Spolu si hrajeme, spolu se učíme, spolu se radujeme“.

 

 • paní školnice – Hana Sýkorová
  Vzorně pečuje o pořádek a čistotu ve školce, mimo to ráda peče nejrůznější sladké laskominy.
  Ve volném čase se věnuje svým dětem a rodině. Její práce se řídí mottem:Sranda musí být“.