Berušky

Třídu Berušek navštěvuje v současné době přes 20 dětí. V letošním školním roce se v této třídě potkají děti ve věku 4 – 6 let. Cílem pedagogických činností  je nabídnout získávání základů klíčových kompetencí, které jsou velmi důležité pro budoucí život dětí. Paní učitelky umožňují dětem v řízených i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti. Podporují jejich zvídavost, individualitu a socializaci.

V Beruškové třídě se o děti starají:

  • třídní učitelka – Alena Muchová
  • třídní učitelka – Adéla Galásková
  • paní školnice – Hana Sýkorová