Berušky

Třídu Berušek navštěvuje v současné době 23 dětí. V letošním školním roce se v této třídě potkají děti ve věku 4 – 6 let. Cílem pedagogických činností  je nabídnout získávání základů klíčových kompetencí, které jsou velmi důležité pro budoucí život dětí. Paní učitelky umožňují dětem v řízených i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti. Podporují jejich zvídavost, individualitu a socializaci.

V Beruškové třídě se o děti starají:

  •  třídní učitelka – Mgr. Vendula Dostálová
  • třídní učitelka – Mgr. Vladimíra Schneiderová
  • asistentka pedagoga – Michaela Bernhauerová
  • paní školnice – Hana Sýkorová