Zaměstnanci MŠ

Mateřská škola

vedoucí učitelka: Vladislava Keilingová keilingova@skolavelkyujezd.cz
učitelky: Bc. Žaneta Přikrylová riedlova@skolavelkyujezd.cz 
  Petra Chlandová  
  Adéla Galásková  
  Alena Muchová muchova@skolavelkyujezd.cz
  Mgr. Vladimíra Schneiderová schneiderova@skolavelkyujezd.cz
asistentky pedagoga: Michaela Bernhauerová  
  Valérie Pospíšilová  
provozní zaměstnanci:

Hana Sýkorová

Naděžda Tylichová