Zaměstnanci MŠ

Mateřská škola

vedoucí učitelka: Vladislava Keilingová keilingova@skolavelkyujezd.cz
učitelky: Bc. Žaneta Přikrylová prikrylova@skolavelkyujezd.cz 
  Petra Chlandová chlandova@skolavelkyuzjezd.cz
  Adéla Galásková galaskova@skolavelkyujezd.cz
  Alena Muchová muchova@skolavelkyujezd.cz
  Mgr. Vladimíra Schneiderová schneiderova@skolavelkyujezd.cz
asistentky pedagoga: Michaela Bernhauerová bernhauerova@skolavelkyujezd.cz
  Valérie Pospíšilová pospisilova@skolavelkyujezd.cz
provozní zaměstnanci:

Hana Sýkorová

Naděžda Tylichová