Dokumenty MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ 1. 11. 2021

SMĚRNICE O ÚPLATĚ 1. 9. 2017v úpravě

POKYNY PRO PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO_2021/22 – v úpravě

PROVOZNÍ ŘÁD VEKOVNÍHO AREÁLU

REŽIM DNE 2021

ŠVP – výňatek

POTŘEBY DO MŠ_2021/22

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2023

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 2023