Dokumenty MŠ

Žádost_2024

Kritéria pro přijetí dětí 2024

Úplata v MŠ – 2023

Směrnice k úhradě úplaty v MŠ

Provozní řád venkovního areálu

Školní řád mateřské školy 2023

ŠVP Duhové království -1. 9. 2021