Motýlci

Motylek_logo
Třídu Motýlků v současnosti navštěvuje 25 dětí. Proč právě název Motýlci? Než se motýlek stane motýlkem, musí absolvovat poměrně složitý proces metamorfózy: housenka – zakuklení – vylíhnutí  nádherného pestrobarevného motýla, který je pak vypuštěn do volné přírody.
Stejně jako v naší třídě, kde se děti postupně připravují na vstup do ZŠ, což je také složitý proces, skládající se z přípravy v oblasti: pohybové a sebeobslužné, citové, jazykových a řečových dovedností, jemné motoriky a pravolevé orientace, zrakové a sluchové percepce, myšlenkových operací, matematických dovedností, záměrné pozornosti, v obalsti orientace v sociálním, kulturním i okolním prostředí. Nakonec chtě nechtě všichni Motýlci zatřepetají křídly, mihnou se vzduchem a zůstane jen vzpomínka lehká jako peříčko, protože naši Motýlci odletí na jinou louku a tam se z nich stanou prvňáčci.

 

U MOTÝLKŮ

Holčička a chlapeček,
Anička a Mareček,
také další kamarádi,
co se spolu mají rádi.

Jdou do školky vesele,
mají tu své přátelé,
hodné paní učitelky,
není čas na žádné lelky.

Učíme se zpívat, hrát,
kreslit, cvičit tancovat.
1, 2, 3, 4, 5,
to už známe nazpamět.
Poznat Bé a nebo Á,
to je pro nás zábava.

Jaro, léto, podzim, zima,
u Motýlků to je príma.

V Motýlkové třídě se o děti starají:

 •  třídní učitelka – Mgr. Jana Václavíková
  Má  mnoholetou praxi  s dětmi předškolního a mladšího školního věku. V práci s dětmi nejraději užívá prvky tvořivé dramatiky, které umožní dětem i paní učitelce stát se kýmkoliv kdekoliv, hudební a hudebně pohybové hrátky, které umožňují  sebevyjádření, relaxační techniky a imaginaci, které jsou přirozeným nástrojem fantazie a představivosti a v současnosti experimentuje s jógou pro děti. Ve volném čase se věnuje tanci, zpěvu a návštěvě divadla. Její práce se řídí mottem: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

 

 • školní asistent, paní učitelka – Simona Bartoníková
  Práce s dětmi předškolního věku je pro ni novým dobrodružstvím, k dětem přistupuje velmi ohleduplně a individuálně. Ve volném čase se věnuje svým dvěma dětem.

 

 • paní školnice – Hana Sýkorová
  Vzorně pečuje o pořádek a čistotu ve školce, mimo to ráda peče nejrůznější sladké laskominy.
  Ve volném čase se věnuje svým dětem a rodině. Její práce se řídí mottem: Sranda musí být.
 • paní školnice, chůva – Naděžda Tylichová
  Vzorně pečuje o pořádek a čistotu ve školce, stará se o úklid a sečení trávy na zahrádce. Ve volném čase se věnuje rodině a čtyřnohému příteli. Její práce se řídí mottem: Když můžu, pomůžu.