Včeličky


Třídu Včeliček v současnosti navštěvuje 24 dětí.
V letošním školním roce jsou ve třídě děti od 4 do 6 let. Jedná se tedy o třídu věkově smíšenou. Předškoláci se připraví na vstup do školy a děti mladší budou dostávat úkoly přiměřené věku a jejich schopnostem a dovednostem. Předškoláci jim jistě budou dobrým vzorem.

Ve Včeličkové třídě se o děti starají:

  • třídní učitelka – Žaneta Riedlová
  • třídní učitelka – Adéla Galásková
  • paní školnice – Hana Sýkorová