SRPŠ

SRPŠ při ZŠ a MŠ ve velkém Újezdě pracuje v tomto složení:

předseda: Arnošt Rybář

pokladník: Soňa Tošenovská

Dalšími členy výboru jsou důvěrníci jednotlivých tříd.

Hospodaření SRPŠ za školní rok 2021