SRPŠ

SRPŠ při ZŠ a MŠ ve velkém Újezdě pracuje v tomto složení:

předsedkyně: Jana Kovaříková

pokladník: Soňa Tošenovská

Dalšími členy výboru jsou důvěrníci jednotlivých tříd.

Hospodaření SRPŠ za školní rok 2018 v pdf