Zaměstnanci

Zaměstnanci – školní rok 2016/2017

ředitel: Mgr. Petr Konečný  petr.konecny@skolavelkyujezd.cz
zástupkyně ředitele: Mgr. Martina Hausnerová  martina.hausnerova@skolavelkyujezd.cz

Základní škola

Třída:

Třídní učitelé:

E-mail:

1. Mgr. Naděžda Bednaříková nadezda.bednarikova@skolavelkyujezd.cz
2. Mgr. Ivona Košová ivona.kosova@skolavelkyujezd.cz
3. Mgr. Jasna Skotáková jasna.skotakova@skolavelkyujezd.cz
4. Mgr. Vojtěch Sláma vojtech.slama@skolavelkyujezd.cz
5.A Mgr. Jaroslava Krbečková jaroslava.krbeckova@skolavelkyujezd.cz
5.B Mgr. Tereza Krbečková tereza.krbeckova@skolavelkyujezd.cz
6. Mgr. Monika Richtárová monika.richtarova@skolavelkyujezd.cz
7.A Mgr. Eva Skulová eva.skulova@skolavelkyujezd.cz
7.B Mgr. Milan Mahdal milan.mahdal@skolavelkyujezd.cz
8. Mgr. Marcela Gronichová marcela.gronichova@skolavelkyujezd.cz
9. Mgr. Tomáš Krätschmer tomas.kratschmer@skolavelkyujezd.cz
výchovný poradce: Mgr. Milan Mahdal milan.mahdal@skolavelkyujezd.cz
metodik prevence: Mgr. Jaroslava Krbečková jaroslava.krbeckova@skolavelkyujezd.cz
další vyučující:
Mgr. Jan Ryšavý jan.rysavy@skolavelkyujezd.cz
  Mgr. Regina Střížová regina.strizova@skolavelkyujezd.cz
asistentky pedagoga: Soňa Polcrová sona.polcrova@skolavelkyujezd.cz
Mgr. Hana Kováříková hana.kovarikova@skolavelkyujezd.cz
  Markéta Kuchařová marketa.kucharova@skolavelkyujezd.cz
vychovatelky ŠD: Miloslava Lipová miloslava.lipova@skolavelkyujezd.cz
  Markéta Kuchařová marketa.kucharova@skolavelkyujezd.cz
Mgr. Hana Kováříková hana.kovarikova@skolavelkyujezd.cz
hospodářka: Eva Himrová eva.himrova@skolavelkyujezd.cz
provozní zaměstnanci: Jiří Bednařík
Miroslava Jurincová
Ludmila Kittlová
Illiada Perutková

Mateřská škola

vedoucí učitelka: Mgr. Jana Václavíková jana.vaclavikova@skolavelkyujezd.cz
učitelky: Petra Chlandová petra.chlandova@skolavelkyujezd.cz
  Klára Pospíšilová klara.pospisilova@skolavelkyujezd.cz
  Soňa Polcrová sona.polcrova@skolavelkyujezd.cz
Alena Muchová
provozní zaměstnanci: Hana Sýkorová