Zaměstnanci

Zaměstnanci – školní rok 2017/2018

ředitel: Mgr. Petr Konečný  petr.konecny@skolavelkyujezd.cz
zástupkyně ředitele: Mgr. Martina Hausnerová  martina.hausnerova@skolavelkyujezd.cz

Základní škola

Třída:

Třídní učitelé:

E-mail:

1.A Mgr. Ivona Košová ivona.kosova@skolavelkyujezd.cz
1.B Mgr. Jasna Skotáková jasna.skotakova@skolavelkyujezd.cz
2. Mgr. Petra Srstková petra.srstkova@skolavelkyujezd.cz
3. Mgr. Tereza Krbečková tereza.krbeckova@skolavelkyujezd.cz
4. Mgr. Martina Purkertová martina.purkertova@skolavelkyujezd.cz
5. Mgr. Vojtěch Sláma vojtech.slama@skolavelkyujezd.cz
6.A Mgr. Regina Střížová regina.strizova@skolavelkyujezd.cz
6.B Mgr. Tomáš Krätschmer tomas.kratschmer@skolavelkyujezd.cz
7. Mgr. Monika Richtárová monika.richtarova@skolavelkyujezd.cz
8.A Mgr. Eva Skulová eva.skulova@skolavelkyujezd.cz
8.B Mgr. Milan Mahdal milan.mahdal@skolavelkyujezd.cz
9. Mgr. Marcela Gronichová marcela.gronichova@skolavelkyujezd.cz
výchovný poradce: Mgr. Milan Mahdal milan.mahdal@skolavelkyujezd.cz
metodik prevence: Mgr. Marcela Gronichová marcela.gronichova@skolavelkyujezd.cz
další vyučující:
Mgr. Jan Ryšavý jan.rysavy@skolavelkyujezd.cz
Mgr. Eva Hofmannová eva.hofmannova@skolavelkyujezd.cz
Mgr. Aneta Damborská aneta.damborska@skolavelkyujezd.cz
  Mgr. Jaroslava Krbečková jaroslava.krbeckova@skolavelkyujezd.cz
asistent pedagoga: Jitka Motlová jitka.motlova@skolavelkyujezd.cz
školní psycholožka:
Mgr. Vendula Dostálová vendula.dostalova@skolavelkyujezd.cz
Tel.: 734 268 049
vychovatelky ŠD: Miloslava Lipová miloslava.lipova@skolavelkyujezd.cz
  Markéta Kuchařová marketa.kucharova@skolavelkyujezd.cz
Mgr. Hana Kováříková hana.kovarikova@skolavelkyujezd.cz
hospodářka: Eva Himrová eva.himrova@skolavelkyujezd.cz
provozní zaměstnanci: Jiří Bednařík
Miroslava Jurincová
Ludmila Kittlová
Illiada Perutková

Mateřská škola

vedoucí učitelka: Mgr. Jana Václavíková jana.vaclavikova@skolavelkyujezd.cz
učitelky: Petra Chlandová petra.chlandova@skolavelkyujezd.cz
  Klára Pospíšilová klara.pospisilova@skolavelkyujezd.cz
  Soňa Polcrová sona.polcrova@skolavelkyujezd.cz
Alena Muchová
školní asistent: Žaneta Riedlová
provozní zaměstnanci: Naděžda Tylichová
Hana Sýkorová