Zaměstnanci

Zaměstnanci – školní rok 2018/2019

ředitel: Mgr. Petr Konečný  petr.konecny@skolavelkyujezd.cz
zástupkyně ředitele: Mgr. Martina Hausnerová  martina.hausnerova@skolavelkyujezd.cz

 

Základní škola

Třída:

Třídní učitelé:

E-mail:

1.A Mgr. Ivona Košová ivona.kosova@skolavelkyujezd.cz
1.B Mgr. Martina Purkertová martina.purkertova@skolavelkyujezd.cz
2.A Mgr. Petra Srstková petra.srstkova@skolavelkyujezd.cz
2.B Mgr. Jasna Skotáková jasna.skotakova@skolavelkyujezd.cz
3. Mgr. Vojtěch Sláma vojtech.slama@skolavelkyujezd.cz
4. Mgr. Tereza Krbečková tereza.krbeckova@skolavelkyujezd.cz
5. Mgr. Eva Hofmannová eva.hofmannova@skolavelkyujezd.cz
6. Mgr. Eva Skulová eva.skulova@skolavelkyujezd.cz
7.A Mgr. Regina Střížová regina.strizova@skolavelkyujezd.cz
7.B Mgr. Tomáš Krätschmer tomas.kratschmer@skolavelkyujezd.cz
8. Mgr. Monika Richtárová monika.richtarova@skolavelkyujezd.cz
9. Mgr. Milan Mahdal milan.mahdal@skolavelkyujezd.cz
     
výchovný poradce: Mgr. Milan Mahdal milan.mahdal@skolavelkyujezd.cz
metodik prevence: Mgr. Marcela Gronichová marcela.gronichova@skolavelkyujezd.cz
další vyučující:
Mgr. Jan Ryšavý jan.rysavy@skolavelkyujezd.cz
  Mgr. Marcela Gronichová marcela.gronichova@skolavelkyujezd.cz
  Mgr. Aneta Damborská aneta.damborska@skolavelkyujezd.cz
školní psycholožka:
Mgr. Vendula Dostálová vendula.dostalova@skolavelkyujezd.cz
  Tel.: 734 268 049  
vychovatelky ŠD: Miloslava Lipová miloslava.lipova@skolavelkyujezd.cz
  Markéta Kuchařová marketa.kucharova@skolavelkyujezd.cz
  Mgr. Hana Kováříková hana.kovarikova@skolavelkyujezd.cz
  Alena Tomanová  
hospodářka: Eva Himrová eva.himrova@skolavelkyujezd.cz
provozní zaměstnanci: Jiří Bednařík  
  Miroslava Jurincová  
  Ilona Modlitbová  
  Illiada Perutková  

 

Mateřská škola

vedoucí učitelka: Mgr. Jana Václavíková jana.vaclavikova@skolavelkyujezd.cz
učitelky: Petra Chlandová petra.chlandova@skolavelkyujezd.cz
  Klára Pospíšilová klara.pospisilova@skolavelkyujezd.cz
  Soňa Polcrová sona.polcrova@skolavelkyujezd.cz
  Alena Muchová  
  Žaneta Riedlová  
školní asistent: Simona Bartoníková  
provozní zaměstnanci: Naděžda Tylichová  
  Hana Sýkorová