Dokumenty ZŠ a MŠ

Školní řád ZŠ 2023
Pravidla pro hodnocení ZŠ 2023
ŠVP 2023
Osnovy volitelných předmětů 2010.12.07
Školní řád MŠ – novela 01-09-2016
Vnitřní řád ŠD 2024
Provozní řád ZŠ a MŠ
Provozní řád venkovního areálu MŠ
Nabídka služeb školního poradenského pracoviště
Pronájmy
Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání – 01-09-2016
Směrnice k zajištění BOZ žáků
GDPR
Organizace školního roku 2023-2024
Celoroční plán práce školy na školní rok 2023-2024
Žádost o uvolnění žáka z výuky
Rozpočet 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026
Výroční zpráva o činnosti školy 2022-2023
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2023
Hospodaření SRPŠ za rok 2023