Dokumenty ZŠ a MŠ

Školní řád ZŠ 2023
Pravidla pro hodnocení ZŠ 2023
Kompletní ŠVP 2012.01.20
ŠVP 2013 úprava k 1.9.2013
Dodatek ŠVP č. 22 – Finanční gramotnost 1. – 5. ročník
Dodatek ŠVP č. 22 – Finanční gramotnost 6. – 9. ročník
Osnovy volitelných předmětů 2010.12.07
Školní řád MŠ – novela 01-09-2016
Vnitřní řád ŠD
Provozní řád ZŠ a MŠ
Provozní řád venkovního areálu MŠ
Nabídka služeb školního poradenského pracoviště
Pronájmy
Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání – 01-09-2016
Směrnice k zajištění BOZ žáků
GDPR
Organizace školního roku 2023-2024
Celoroční plán práce školy na školní rok 2023-2024
Nabídka kroužků pro rok 2022-2023
Žádost o uvolnění žáka z výuky
Rozpočet na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 – 2025
Výroční zpráva o činnosti školy 2021-2022
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Výroční zpráva o hospodaření 2022
Hospodaření SRPŠ za rok 2022