Dokumenty ZŠ a MŠ

Školní řád ZŠ
Pravidla pro hodnocení ZŠ 2019
Kompletní ŠVP 2012.01.20
ŠVP 2013 úprava k 1.9.2013
Dodatek ŠVP č. 22 – Finanční gramotnost 1. – 5. ročník
Dodatek ŠVP č. 22 – Finanční gramotnost 6. – 9. ročník
Osnovy volitelných předmetů 2010.12.07
Školní řád MŠ – novela 01-09-2016
Vnitřní řád ŠD
Provozní řád ZŠ a MŠ
Provozní řád venkovního areálu MŠ
Nabídka služeb školního poradenského pracoviště
Pronájmy
Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání – 01-09-2016
GDPR
Organizace školního roku 2021-2022
Termíny školních akcí, klasifikačních porad a třídních schůzek ve šk. r. 2020/2021
Nabídka kroužků pro rok 2021-2022
Žádost o uvolnění žáka z výuky
Rozpočet na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2023
Výroční zpráva o činnosti školy 2019-2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
Výroční zprávy o hospodaření k 31.12.2020
Hospodaření SRPŠ za rok 2020