Dokumenty ZŠ a MŠ

Školní řád ZŠ
Pravidla pro hodnocení ZŠ
Kompletní ŠVP 2012.01.20
Osnovy volitelných předmetů 2010.12.07
ŠVP 2013 úprava k 01-09-2013
Školní řád MŠ – novela 01-09-2016
Vnitřní řád ŠD
Provozní řád ZŠ a MŠ
Provozní řád venkovního areálu MŠ
Pronájmy
Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání – 01-09-2016
Organizace školního roku 2018-2019
Nabídka kroužků pro rok 2018-2019
Rozpočet na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2021
Výroční zpráva o činnosti školy 2017-2018