Odkazy

Poradny, vzdělávací instituce a zařízení, školské portály, projekty

Pedagogicko psychologická poradna Olomouc http://www.ppp-olomouc.cz/
Pedagogicko psychologická poradna Olomouc – pobočka Přerov http://www.ppp-olomouc.cz/ostatni/prerov.html
BKB – Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestných činů) http://www.bkb.cz
BKB – Domácí násilí (pomoc obětem domácího násilí) http://www.domacinasili.cz/
Středisko sociální prevence Olomouc http://www.ssp-ol.cz/
P-centrum – prevence, léčba a integrace osob ohrožených drogovou závislostí http://www.p-centrum.cz
Scio – vaše cesta ke vzdělání www.scio.cz
Škola za školou www.zaskolou.cz
Česká škola http://www.ceskaskola.cz/
Hledám školu www.hledam-skolu.cz
Škola Online – portál pro ZŠ a SŠ www.skolaonline.cz
Učitelské noviny www.ucitelskenoviny.cz
Nadace Naše dítě www.nasedite.cz
e-bezpečí (bezpečně na Internetu) http://e-bezpeci.cz/
Česká školní inspekce http://www.csicr.cz/
Atlas školství http://www.atlasskolstvi.cz/
Kartotéka typových pozic – volba povolání http://ktp.istp.cz
Infoabsolvent – informace pro volbu povolání http://www.infoabsolvent.cz/