Finančně gramotná škola

Autor: | Posted on: Říjen 15, 2018

Naše škola úspěšně prošla certifikací Finančně gramotná a podnikavá škola na bronzové úrovni. Podporujeme výuku finanční gramotnosti ve škole a naším hlavním cílem je zapojit aktivně žáky do vzdělávání a přimět je přemýšlet o problematice v kontextu tak, aby získali zdravé finanční návyky. Finanční gramotnost považujeme za důležitou součást života každého člověka.

www.fgdoskol.cz