Školská rada

Školská rada pracuje nyní v tomto složení:

předseda: Lukáš Mařík (za obec)
místopředseda: Tereza Krbečková (za učitele)
členky rady:
Eva Skulová (za učitele)
Petra Zavadilová (za obec)
Libuše Bittnerová (za zákonné zástupce)
Ivana Kučová (za zákonné zástupce)

 

Poslední schůzka rady se konala 30. 8. 2017, členové školské rady schválili změny ve školním řádě a dodatek v ŠVP.

Dne 4. 9. 2017 proběhly doplňkové volby zástupce z učitelů do Školské rady. Místo p. uč. Mgr. Jaroslavy Krbečkové (odchod do důchodu) byla zvolena Mgr. Tereza Krbečková.

Během rodičovských schůzek dne 7. 9. 2017 proběhly doplňkové volby zástupce z rodičů do Školské rady. Byla zvolena paní Libuše Bittnerová.

Další plánovaná schůzka již nových členů proběhne 11. 10. 2017.