Co nabízíme

1. Výchova a vzdělávání

Naše škola je úplnou základní školou s 9 postupovými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. V současné době ji navštěvuje bez mála 300 žáků (ZŠ), školní družina má kapacitu 120 dětí a mateřská škola 80 dětí.

Školní vzdělávací program naší školy nese název:

Vzděláním k budoucnosti

V duchu tohoto názvu máme stanoveny tyto priority:

* dobře připravit žáky pro další studium
* všestranný rozvoj osobnosti
* schopnost jedince orientovat se v běžném životě a jeho aktivní zapojení do společenského dění v regionu.

Co tedy nabízíme?

* kvalitní vzdělání
* příjemnou atmosféru
* bezpečné prostředí
* nadstandardní mimoškolní aktivity
* vysoce kvalitní pedagogický sbor
* vstřícné jednání a okamžité řešení vašich požadavků
* pedagogicko-psychologické poradenství (více informací zde)
* pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
* kvalitní technické zázemí
* odborné učebny (fyzika a chemie, hudebna, multimediální a počítačová učebna, dílny, cvičná kuchyňka, zookoutek, knihovna, reedukační místnost)
* nadstandardní sportoviště (prostorná tělocvična, gymnastický sál, posilovna, sauna, venkovní sportovní areál s atletickým oválem, travnatým fotbalovým hřištěm, plážovým volejbalem a asfaltovými hřišti)
* vysoce kvalitní stravování s obsluhou za bezkonkurenční ceny
* 100% plnění hygienických norem (osvětlení, zdravé sezení, vybavení sociálních zařízení atd.)


 
2. Kroužky ve školním roce 2022/2023

Naše škola nabízí žákům pestrou škálu kroužků. Přehled jednotlivých kroužků si můžete prohlédnout nebo vytisknout zde.


 

3. Pronájmy

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd nabízí k pronájmu pro jednorázové i pravidelné akce níže uvedené prostory a zařízení.

Společenský sál
Lze využít k pořádání soukromých i podnikových akcí a slavnostních událostí (oslavy, svatby, konference, školení, kulturní akce aj.). Kapacita sálu je cca 200 osob, součástí je i zázemí pro přípravu účinkujících, pódium pro vystoupení a zařízení pro úpravu a výdej teplého občerstvení. Při zajištění akcí se můžete obrátit na SOŠ a SOU služeb Velký Újezd, která sídlí ve stejných prostorách a poskytuje cateringové služby a kompletní servis. Bližší informace najdete na stránkách http://www.souvelkyujezd.cz/ .

Malá tělocvična
Je určena pro menší aktivity (trénink gymnastiky, příprava tanečních vystoupení, stolní tenis apod.). Vzhledem k velikosti a výšce tělocvičny ji lze využít na nenáročné akce.

Tělocvična se zázemím
Jedná se o plně vybavenou prostornou tělocvičnu určenou pro všechny vnitřní sportovní aktivity. Součástí vybavení jsou rovněž šatny a sprchy.

Venkovní sportovní areál
Součástí venkovního sportovního areálu je velké travnaté hřiště, multifunkční hřiště s umělým povrchem s brankami pro malou kopanou a možností si zahrát tenis a volejbal a hřiště pro plážový volejbal. Plocha je ohraničená tartanovou běžeckou dráhou o délce 250 m. V areálu jsou rovněž 2 hřiště asfaltová (pro volejbal či nohejbal) a doskočiště pro skok daleký. Hřiště lze využít i pro kulturní a zábavné akce.

Zpřístupnění školního hřiště pro veřejnost:

Po – Pá  14.00 – 20.00 a So – Ne   9.00  –  20.00 (květen – srpen)

Po – Pá  14.00 – 19.00 a So – Ne   9.00  –  19.00 (duben, září)

Po – Pá  14.00 – 18.00 a So – Ne   9.00  –  18.00 (říjen)

Posilovna a sauna
Jde o plně vybavené zařízení pro cvičení i odpočinek. Sauna je doplněna sprchami a odpočinkovou místností.

Odborné učebny
Pro školení a vzdělávání nabízíme odborné učebny. K dispozici jsou učebny s interaktivní dotykovou tabulí (cca pro 24 osob) a počítačová učebna vybavená 33 počítači pro uživatele (stanice jsou připojeny na internet a vybaveny uživatelským SW pro všechny běžné činnosti). Počítač přednášejícího je trvale propojen s dataprojektorem a ozvučením.

Prostory mateřské školy
K dispozici je prostor zahrady s prolézačkami, pískovištěm a přístřeškem. Po dohodě lze využít i vnitřní prostory v době mimo provoz mateřské školy.

Bližší informace o všech pronajímaných prostorech Vám v případě zájmu rádi poskytneme.

Ceník pronájmů je k dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ ve Velkém Újezdě.
Viz.: http://www.skolavelkyujezd.cz/dokumenty-zs-a-ms/