Broučci

Třídu Broučků navštěvuje přes 20 dětí. Hlavním cílem je adaptace a první kontakt s širším sociálním prostředím. Přivykání pravidelnému režimu, podpora samostatnosti a variabilita prostředí.

Brouček

Lezu jako brouček,
šikovný jsem klouček.
Brouček leze na kytičku,
vyhřívá se na sluníčku.
Sluníčko má každý rád,
je to přece kamarád.

V Broučkové třídě se o děti starají:

  • třídní učitelka – Bc. Vladislava Keilingová
  • třídní učitelka – Alena Muchová
  • paní školnice –  Hana Sýkorová, Naděžda Tylichová

Broučci