Výchova a vzdělávání

Naše škola je úplnou základní školou s 9 postupovými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. V současné době ji navštěvuje bez mála 300 žáků (ZŠ), školní družina má kapacitu 120 dětí a mateřská škola 80 dětí.

Školní vzdělávací program naší školy nese název Vzděláním k budoucnosti

V duchu tohoto názvu máme stanoveny tyto priority:

 • dobře připravit žáky pro další studium
 • všestranný rozvoj osobnosti
 • schopnost jedince orientovat se v běžném životě a jeho aktivní zapojení do společenského dění v regionu.

Co tedy nabízíme?

 • kvalitní vzdělání
 • příjemnou atmosféru
 • bezpečné prostředí
 • nadstandardní mimoškolní aktivity
 • vysoce kvalitní pedagogický sbor
 • vstřícné jednání a okamžité řešení vašich požadavků
 • pedagogicko-psychologické poradenství 
 • pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
 • kvalitní technické zázemí
 • odborné učebny (fyzika a chemie, hudebna, multimediální a počítačová učebna, dílny, cvičná kuchyňka, zookoutek, knihovna, reedukační místnost)
 • nadstandardní sportoviště (prostorná tělocvična, gymnastický sál, posilovna, sauna, venkovní sportovní areál s atletickým oválem, travnatým fotbalovým hřištěm, plážovým volejbalem a asfaltovými hřišti)
 • vysoce kvalitní stravování s obsluhou za bezkonkurenční ceny
 • 100% plnění hygienických norem (osvětlení, zdravé sezení, vybavení sociálních zařízení atd.)