Projekty

Logo projektu

Interaktivita a e-learning – progresivní nástroje moderního vzdělávání

Datum: 6. 5. 2024

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd je partnerem grantového projektu Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec – Interaktivita a e-learning – progresivní nástroje moderního vzdělávání.

Logo projektu

Zvýšení kvality vzdělání na ZŠ Velký Újezd

Datum: 6. 5. 2024

Naše Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd se také zapojila do projektu EU peníze školám, díky němuž získala finanční prostředky na zkvalitnění vzdělávacího procesu. Finanční prostředky se využívají na tvorbu moderních digitálních výukových materiálů a k zintenzivnění výuky v oblasti jazyků.

Logo projektu

Digitálně a interaktivně

Datum: 6. 5. 2024

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Logo projektu

Naše základní škola se zapojila do intenzivnějšího rozvoje jazykových dovedností

Datum: 6. 5. 2024

Zareagovali jsme na výzvu č. 56 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a podařilo se nám získat dotaci na realizaci projektu Prohlubování jazykových dovedností reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0831.

Logo projektu

Naše základní škola se zapojila do projektu podporujícího rozvoje techniky a jazykové komunikace

Datum: 6. 5. 2024

Zareagovali jsme na výzvu č. 57 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a podařilo se nám získat dotaci na realizaci projektu Rozvoj techniky a komunikace reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0662.

Logo projektu

Podpora inkluze v naší škole

Datum: 6. 5. 2024

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003310

Logo projektu

Pořízení vybavení polytechnické učebny, přírodovědné učebny a mobilní jazykové učebny pro ZŠ Velký Újezd

Datum: 6. 5. 2024

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010983

Logo projektu

Modernizace PC učebny ZŠ Velký Újezd

Datum: 6. 5. 2024

Registrační číslo: projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016811

Logo projektu

Inovativní vzdělávání na ZŠ Velký Újezd

Datum: 6. 5. 2024

Projekt spolufinancován EU.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001674

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Datum: 6. 5. 2024

Realizace investice Národního Plánu Obnovy – Komponenta 3.1

Logo projektu

Inovativní vzdělávání na ZŠ Velký Újezd

Datum: 6. 5. 2024

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001674
ŽADATEL: Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, p.o., Navrátilova 321, 783 55, Velký Újezd

Logo projektu

Inovativní vzdělávání na ZŠ Velký Újezd

Datum: 6. 5. 2024

ŽADATEL: Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, p.o., Navrátilova 321, 783 55, Velký Újezd

logo projektu

Doučování žáků škol

Datum: 1. 1. 2022

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Logo projektu

Erasmus+ 2014 – 2020

Datum: 1. 8. 2020

Projekty mobility osob Klíčová akce 1 (KA1)
Název projektu: S angličtinou nově a jinak na ZŠ a MŠ Velký Újezd – With English in a new and a different way at ZS and MS Velky Ujezd
Registrační číslo: projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077330

ERASMUS+ školní vzdělávání

ERASMUS+ školní vzdělávání

Datum: 1. 8. 2019

Výzva 2020-1-CZ01-KA101-077330
„S angličtinou nově a jinak na ZŠ a MŠ Velký Újezd“
Doba realizace. 1. 8. 2019 – 31. 12. 2022

Logo projektu

Digitálně a interaktivně

Datum: 1. 9. 2014

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Logo projektu

Digitálně a interaktivně

Datum: 1. 9. 2014

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Logo projektu

Inovace a zatraktivnění výuky přírodopisu a fyziky prostřednictvím interaktivních digitálních učebnic

Datum: 1. 2. 2012

Naše Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd získala grantový projekt Inovace a zatraktivnění výuky přírodopisu a fyziky prostřednictvím interaktivních digitálních učebnic z operačního programu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Znak UP

Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Datum: 1. 5. 2011

Základní škola ve Velkém Újezdě se v roce 2011 stala 15. základní školou v ČR, které byl udělen statut Fakultní škola PdF UP v Olomouci.