Včeličky

Třídu Včeliček v současnosti navštěvuje přes 22 dětí.
V letošním školním roce jsou ve třídě děti od 5 do 6 (7) let. Jedná se tedy o třídu věkově smíšenou. Předškoláci se připraví na vstup do školy a děti mladší budou dostávat úkoly přiměřené věku a jejich schopnostem a dovednostem. Předškoláci jim jistě budou dobrým vzorem.

Ve Včeličkové třídě se o děti starají:

  • třídní učitelka – Petra Chlandová
  • třídní učitelka – Bc. Žaneta Přikrylová
  • asistentka pedagoga – Michaela Bernhauerová
  • paní školnice – Hana Sýkorová, Naděžda Tylichová

Včeličky