Základní informace

Mateřská škola ve Velkém Újezdu byla, podle zápisů z kroniky, založena v roce 1947. První budova, kterou školka využívala, byla konfiskačním majetkem obce. Tehdejšímu vedení se podařilo zadaptovat a vybavit stavbu tak, aby mohla plnit funkci mateřské školy. Fungovala odděleně od základní školy, která na území obce existovala již dlouhá desetiletí respektive staletí. Svou samostatnost si školka udržela až do 1. 1.  2003. Tímto dnem se stala součástí jednoho právního subjektu – Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd.

V době jejího vzniku bylo zapsáno 48 dětí. Dnešní kapacita je zhruba o jednu třetinu větší – 72 dětí. Ty však už nedocházejí do původní budovy, která byla pro školku vyhrazena a zadaptována, ale do novější – postavené v akci „Z“ občany městyse. V roce 1975 byla výstavba dnešní budovy mateřské školy zahájena a od svého dokončení a předání v roce 1978 slouží svému účelu. Protože kapacita v posledních letech přestávala stačit, byl v roce 2017 zbudován nový pavilon. Pojme jednu třídu, tj. 24 dětí.

třída broučcitřída beruškyTřída včeličky

Pavilon je svým vybavením přizpůsoben pro nejmladší děti. Do třídy „Broučci“  docházejí děti zpravidla ve věku 2,5 – 4 roky. V šatně, kde má každý svou skříňku, se s dopomocí rodičů převléknou a přes umyvárnu s toaletami vcházejí do jedné velké místnosti rozčleněné pouze prostřednictvím vybavení. V prostorné herně, která po rozložení lehátek slouží jako ložnice, využívají ke své hře mnoho hraček a didaktických pomůcek. Otevřený prostor je dále využíván jako jídelna.

Ve starší budově mají své šatny, umývárny, toalety, třídy a herny/ložnice starší děti. V prvním nadzemním podlaží sídlí oddělení „Berušky“, ve druhém podlaží oddělení „Včeličky“. Obě oddělení navštěvují děti zpravidla ve věku od 4 do 7 let. Jedná se tedy o oddělení smíšená sdružující děti předškolního věku a středního věku. Mají zde své kompletní dopolední zázemí – hrají si, kreslí, povídají, zpívají, cvičí a také tvoří. Rozvíjejí dovednosti a poznatky, které si odnesly z předchozího oddělení.

K zavedení smíšených tříd jsem přisloupili kvůli počtu dětí v předškolním věku. V posledních letech převyšuje kapacitu jedné třídy.

Všichni společně se ve školce učí i to, jak dobře vycházet s druhými dětmi i dospělými, jak se zastat sám sebe, jak si říci o pomoc, jak vyřešit vzniklý problém a mnoho dalších sociálních dovedností.

Svoje vědomosti a dovednosti se pak snaží uplatňovat mimo jiné i na školní zahradě, která na obě budovy mateřské školy navazuje. Je využívána častěji v teplejších obdobích roku, ale i v zimě najde své uplatnění – především uměle vytvořený „kopec“. Na podzim, na jaře i v létě pak děti mohou využít herní prvky jako je průlezka s houpačkou a lanem, skluzavka, vahadlové houpačky a v neposlední řadě i dvě pískoviště. V domečku mají k dispozici hračky od kočárků s panenkami, autíček, přes koloběžky, míče až k drobným hračkám na pískoviště. V horkých dnech jim poskytují stín ovocné, ale i okrasné stromy vysázené na zahradě. K odpočinku slouží lavičky rozmístěné po celé ploše zahrady. 

Od 1. 9. 2023 je v mateřské škole zřízena výdejna stravy.