Základní informace ŠD

Školní družina je nedílnou součástí školy. Její provoz je od 11,00 do 16,00 hodin. V současné době má čtyři oddělení s celkovou kapacitou 120 žáků. Školní družinu navštěvují převážně žáci I. stupně ZŠ a MŠ Velký Újezd.

Všechna oddělení jsou vybavena didaktickými pomůckami, stolními společenskými hrami, sportovním náčiním, hudebními nástroji, audiovizuální technikou a dostatečným množstvím výtvarného materiálu. K sportovním aktivitám využíváme tělocvičny, školní zahradu
a venkovní sportoviště.

Výchovu ve školní družině uskutečňujeme činnostmi spontánními a řízenými. Dominující jsou aktivity dětí, která jim přináší radost a uspokojení, vlastní aktivní činnost vychází ze zájmu dětí, zahání pocit nudy a nenaplněné doby.

Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami
a zájmem.  V průběhu pobytu ve školní družině žáci navštěvují kroužky s různým zaměřením. 

Školní družina se také aktivně zapojuje do kulturních akcí pořádaných ZŠ a MŠ Velký Újezd.

Fotografie ze školní družiny