Fyzika

DUM II

01 alternator

01 alternator.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 92,26 kB
Staženo: 40×
Vloženo: 11. 4. 2024

02 zapojeni rezistoru

02 zapojeni rezistoru.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 97,91 kB
Staženo: 40×
Vloženo: 11. 4. 2024

03 vodivost latek

03 vodivost latek.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 284,05 kB
Staženo: 17×
Vloženo: 11. 4. 2024

04 transformator

04 transformator.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 95,59 kB
Staženo: 38×
Vloženo: 11. 4. 2024

05 el.proud

05 el.proud.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 91,2 kB
Staženo: 15×
Vloženo: 11. 4. 2024

06 el.obvod

06 el.obvod.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 117,52 kB
Staženo: 43×
Vloženo: 11. 4. 2024

07 elektricke znacky

07 elektricke znacky.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 119,37 kB
Staženo: 11×
Vloženo: 11. 4. 2024

08 supravodivost

08 supravodivost.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 89,56 kB
Staženo: 36×
Vloženo: 11. 4. 2024

09 magnety

09 magnety.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 4,89 MB
Staženo: 40×
Vloženo: 11. 4. 2024

10 elektromagnet

10 elektromagnet.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 1,72 MB
Staženo: 19×
Vloženo: 11. 4. 2024

11 elektromagnet

11 elektromagnet.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 120,6 kB
Staženo: 12×
Vloženo: 11. 4. 2024

12 stridavy proud

12 stridavy proud.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 87,02 kB
Staženo: 11×
Vloženo: 11. 4. 2024

13 vedeni tepla

13 vedeni tepla.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 81,62 kB
Staženo: 40×
Vloženo: 11. 4. 2024

14 tepelne zareni

14 tepelne zareni.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 86,59 kB
Staženo: 36×
Vloženo: 11. 4. 2024

15 proudeni tepla

15 proudeni tepla.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 82,29 kB
Staženo: 24×
Vloženo: 11. 4. 2024

16 zvuk

16 zvuk.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 86,95 kB
Staženo: 41×
Vloženo: 11. 4. 2024

17 spalovaci motory

17 spalovaci motory.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 136,06 kB
Staženo: 45×
Vloženo: 11. 4. 2024

18 zmeny skupenstvi

18 zmeny skupenstvi.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 85,27 kB
Staženo: 41×
Vloženo: 11. 4. 2024

19 teplo

19 teplo.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 87,14 kB
Staženo: 41×
Vloženo: 11. 4. 2024

20 mechanicka energie

20 mechanicka energie.notebook
Typ souboru: NOTEBOOK dokument, Velikost: 91,84 kB
Staženo: 43×
Vloženo: 11. 4. 2024
Zobrazeno 1-20 ze 72