Dějepisná exkurze 9. třídy

Autor: | Posted on: Prosinec 20, 2018

Ve středu, 17. října, žáci 9. třídy navštívili výstavu, která se konala v Tršicích. Hlavním cílem bylo získání co nejvíce informací o legionářích, kteří se zúčastnili bojů během 1. světové války. Informace, které žáci získají, budou muset využít během blížícího se projektového dne l oslavám 100 výročí od založení republiky. Poutavým způsobem nás provázel pan Milan Žuffa -Kunčo, za co mu chceme velice poděkovat. Žáci nejenže získali potřebné informace, ale rovněž potkali člověka, který dokázal sdělit, že i historie dokáže být fascinujícím koníčkem.