Dějepisný projekt “ Historické osobnosti „

Autor: | Posted on: Únor 8, 2018

Dne 31. ledna se konal na naší škole dějepisný projekt, který měl žákům přiblížit nejznámější osobnosti dějin. Tato výstava dětem přiblížila historické osobnosti od Sáma po Masaryka. Tyto figuríny byly vyrobeny v reálné podobě podle historických zdrojů. Ke každé osobě byla přiřazena maketa, která byla charakteristická pro danou osobnost. Děti nejen získaly mnoho rozšířujících informací, ale rovněž si mohly vyzkoušet psaní hlaholicí, či sáhnout na  husitské zbraně, které přestože vypadaly reálně, byly vyrobeny z pěnového materiálu.