LEGO WeDo

Autor: | Posted on: Červen 22, 2022

V pátek 13. května mohli žáci 4.A pod vedením pana učitele Jana Ryšavého zkusit netradiční výuku informatiky se zaměřením na robotiku. K tomuto účelu jsme používali stavebnici LEGO WeDo.

LEGO WeDo je stavebnice určená k rozvoji zvědavosti a vědeckých dovedností studentů. To v sobě kombinuje kostečky LEGO, výukový software a projekty, do nichž se naši žáci zapojili. Respektive si sestavili vlastního LEGO robota a toho se potom učili programovat. Cílem bylo přimět studenty k objevování a probudit v nich touhu po zkoumání. Stavebnice LEGO Education WeDo by se mohla stát poutavou, ideální výukovou pomůckou předmětu IKT, který budou mít žáci již od příštího školního roku zařazen do rozvrhu. Set je určen pro 2 studenty, což navíc učí děti umění spolupracovat a shodnout se.

Podívejte se do školní fotogalerie, jak byli žáci 4.A šikovní.