Mezinárodní den zvířat

Autor: | Posted on: Říjen 31, 2022

Již tradičně ožila školní propojovací chodba krásnými tematickými pracemi k Mezinárodnímu dni zvířat.Pro letošní školní rok bylo vyhlášeno k Mezinárodnímu dni zvířat téma Housenky. Děvčata a chlapci používali různé výtvarné techniky – malbu, kresbu a  prostorové vytváření na více způsobů. Housenky všichni ztvárnili opravdu působivě. Na výstavce jsou pro připomenutí uvedeny fáze vývoje motýla – to i proto, aby si děti uvědomily, že některé housenky mohou patřit k vzácným motýlům a že bez předchozího zkoumání je nešťastné housenky zašlapávat nebo mačkat.