Archives

procházení podle zadaného autora

 

DEN ZVÍŘAT

Datum: 5.10.2020 | Autor: | Rubrika EVVO |

Den zvířat jsme si i letos připomněli na naší škole tradiční výstavou výtvarných prací, která oživuje propojovací chodbu. V tomto školním roce jsme tvořili na téma Medvědi. Více…


Tonda Obal

Datum: 29.01.2020 | Autor: | Rubrika EVVO |

Předposlední den prvního pololetí se téměř celá škola účastnila recyklačního programu Tonda Obal. Šikovní lektoři nám připomněli důležitost třídění odpadu všeho druhu. Snad i díky tomuto programu nám v budoucnu odpady „nepřerostou přes hlavu“.


Sběr kaštanů

Datum: 11.12.2019 | Autor: | Rubrika EVVO |

Díky spolupráci s LS Velký Újezd jsme pod hlavičkou SRPŠ při ZŠ a MŠ Velký Újezd mohli zorganizovat i letos sběr kaštanů. Pro les se podařilo vybrat přes půl tuny suchých kaštanů! Všem děkujeme!!!


Ježčím krokem celým rokem

Datum: 14.11.2019 | Autor: | Rubrika EVVO |

Přímo do učeben III.A a III.B zavítal pěkný přírodovědný program, který se tentokrát specializoval na ježky a jejich život. Na samém začátku listopadu si tak děti mohly tuto problematiku prohloubit díky kvalitnímu a aktivnímu pojetí paní lektorky. Nechyběl ani důležitý host – živý ježek bělobřichý.


Mezinárodní den zvířat

Datum: 4.11.2019 | Autor: | Rubrika EVVO |

Mezinárodní den zvířat jsme si v říjnu tradičně připomněli výstavkou výtvarných prací našich žáků v propojovací chodbě. Všechny třídy měly možnost se zapojit a přispět na výstavku pracemi na téma „Čápi i čápata“. A tak v naší chodbě ještě stále jsou čápi bílí i čápi černí – v různém a zároveň pěkném provedení. (Pozn. – živí už odletěli do teplých krajin 🙂 ).


Bylinkový košík

Datum: 28.02.2019 | Autor: | Rubrika EVVO |

V únoru byl pro druháky realizován přínosný výukový program Bylinkový košík. Nejprve proběhlo zajímavé povídání o bylinkách a o jejich využití pro naše zdraví. Pak si děti vyzkoušely poznávání jednotlivých druhů bylinek, ozdobily si motýlka a na papír ztvárnily zajímavou technikou kvetoucí rostliny. Na závěr se vařil a pil pravý bylinkový čaj.


Střípky z EVVO

Datum: 7.12.2018 | Autor: | Rubrika EVVO |

Kromě již dříve zmiňované akce Lesní pedagogiky vznikla v propojovací chodbě k Mezinárodnímu dni zvířat výstavka na téma „Jak vidíme hlemýždě“. Splnili jsme úkol v projektu Recyklohraní, který se týkal Více…


Lesní pedagogika

Datum: 15.05.2018 | Autor: | Rubrika EVVO |

Třídy I.A a I.B se zúčastnily této akce v přírodě nedaleko obce Mrsklesy. Více…


Na ptačím krmítku (celkem 6x )

Datum: 21.02.2018 | Autor: | Rubrika EVVO |

V měsíci únoru byl realizován velice pěkný a přínosný výukový program Mgr. Terezy Pacovské. Programem „Na ptačím krmítku“ prošly všechny třídy prvního stupně naší školy. Více…


Recyklohraní a nejen to

Datum: 30.01.2018 | Autor: | Rubrika EVVO |

V rámci EVVO jsme v prvním pololetí splnili další dílčí úkol v programu Recyklohraní. Více…